Kirkesanger

Kurt Hansen

Thusholtvej 1

7550 Sørvad

tlf.: 91 89 75 46

e-mail: thusholt64@gmail.com

(kirkesanger fra den 16. og måneden ud)

Kirkesanger

Vacant

 

(kirkesanger fra den 1. til den 15. i måneden)

Kirkegårdsmedhjælper

Hanne Stokholm

Kirkegårdsmedhjælper

Charlotte Breinholt

Kirkegårdsmedhjælper

Helle Thyregod Andsbjerg