Hvornår er der gudstjeneste i Vinding Kirke?

Find gudstjenester i Vinding Kirke ved at klikke på sogn.dk/vinding-herning/

Hent kirkekalenderen som app til din mobiltelefon gratis. Klik på kirkekalenderen og følg vejledningen.

Gudstjenesten på CD

Kan du ikke komme til kirke, så kan kirken komme til dig! CDen bringes ud ved henvendelse til Jens Kristensen, Grønningen 21, tlf.: 97 43 80 21 eller til sognepræsten.

Kørsel til gudstjeneste

For ældre og gangbesværede, der gerne vil til gudstjeneste i Vinding Kirke eller på Sørvad Plejecenter, har menighedsrådet en gratis kørselsordning til alle gudstjenester. Ring til Helge Lyskjær, tlf.: 42 38 60 01, senest kl. 19.00 dagen før, så vil du blive hentet på bopælen af en af menighedens private chauffører.