Præstevejen 2a, 7550 Sørvad

Kalender

Fredag den 3. marts 19.30

Lovsangsgudstjeneste i Vinding Kirke.

Torsdag den 16. marts 14.30

Café eftermiddag i konfirmandlokalet. Emne: Frans af Assisi.

Torsdag den 1. juni 14.30

Café eftermiddag i konfirmandlokalet.

Torsdag den 24. august 14.30

Café eftermiddag i konfirmandlokalet.