Vinding Kirke

Næste gudstjeneste i Vinding Kirke - klik her

Menigheds-udflugt

Onsdag den 24. august.

Der er afgang kl. 12.30 fra

Vinding missionshus.

Arrangør: Vinding

menighedsråd.

Følg med i lokalavisen

for nærmere om

tilmelding mv.

Babysalme-sang

begynder igen torsdag den 8. september kl. 10.00. Se under aktiviteter for nærmere oplysninger om tilmelding mv.

Menigheds-rådsvalg

Offentligt orienteringsmøde før

menighedsrådsvalget i

Præstegårdens

konfirmandlokale

den 13. september kl. 19.30.

Der redegøres for menighedsrådets

arbejde i den forløbne periode og

evt. kommende opgaver.

Menighedsrådet 

Gud & Guf

Næste gang der er Gud & Guf er den 28. september 17.00 i Vinding Kirke.

Det er gudstjeneste i børnehøjde for alle børn fra 3-10 år, forædlre og bedsteforældre.

Kom og vær med!