Vinding Kirke

Næste gudstjeneste i Vinding Kirke - klik her

Høstguds-tjeneste i Vinding Kirke

Den 2. oktober10.30. Tag kuverten, der er blevet husstandsomdelt med. Kryds af, hvad du vil give til eller anfør et andet formål; læg beløbet i og aflevere kuverten i kirken ved høstgudstjenesten. Det vil også blive muligt at give via netbank eller MobilePay. Vi håber, at menigheden vil give en god gave til høstgudstjenesten. Efter gudstjenesten er der grillpølser mv. ved Skovhuset.

Babysalme-sang

begynder igen torsdag den 8. september kl. 10.00. Se under aktiviteter for nærmere oplysninger om tilmelding mv.

Afstemning om nyt menighedsråd er aflyst

Der er kun indleveret én gyldig kandidatliste til menighedsrådsvalget i Vinding sogn. Derfor aflyses afstemningen. Det nye råds medlemmer bekendtgøres, når rådet har konstitueret sig.

Gud & Guf

Næste gang der er Gud & Guf er den 8. februar 17.00 i Vinding Kirke.

Det er gudstjeneste i børnehøjde for alle børn fra 3-10 år, forædlre og bedsteforældre.

Kom og vær med!