Høstgudstjenesten flyttes fra SKI tilbage til kirken

Det er blevet besluttet at flytte høstgudstjenesten - som ifølge KirkeNyt skulle have været afholdt i Sørvad Kultur søndag den 11. oktober 10.30 - tilbage til Vinding Kirke. Der bliver ingen servering efter gudstjenesten. Der vil fortsat være mulighed for at give et høstoffer. Det kan ske på følgende måder:

  • Penge lægges i kuverten og afleveres i kirkens indsamlingskasse ved udgangen. Dette kan også ske på hverdage efter høstgudstjenesten.
  • Netbank, kontonr. 7500 7014535
  • MobilePay 12571

Ønsker du at give til bestemte formål, så notér det venligst. Ønsker du en kvittering, så læg en seddel i kuverten med dit personnummer.

Næste gudstjenester

 

Tidligere gudstjenester

 

Se gudstjenester LIVE!

Gudstjenester fra Vinding kirke livestreames, så du kan være med til gudstjeneste, selvom du ikke er i kirkerummet. Du kan se gudstjenesten på din smartphone, tablet, PC eller caste til dit TV. Transmissionen vil være tilpasset situationen. Du skal bare klikke på den grønne knap for at være med til dagens gudstjeneste. 

Ved gudstjenester, der livestreames, vil de personer, der sidder på de forreste bænke, kunne ses fra ryggen. Nadveren filmes ikke.

Vi har fortsat udfordringer med vores livestreaming. Der arbejdes på det. Tak for jeres tålmodighed!

Retningslinjer i corona-tiden

Efter de nugældende retningslinjer tillades der adgang for 77 besøgende + personale.

Afhængig af de besøgendes familiesammensætning kan antallet blive reduceret af hensyn til afstandskravet. 

Følgende retningslinjer SKAL overholdes i kirken:

  • Der SKAL bruges hånddesinfektionsmiddel i våbenhuset, før du må gå ind i kirken.
  • Personalets anvisninger SKAL følges.
  • Der SKAL holdes afstand - dog må personer i samme husstand sidde som normalt.

Præstevejen 2a, 7550 Sørvad

Kalender

Onsdag den 4. november 19.30

Konfirmandforældreaften i konfirmandlokalet

Søndag den 29. november kl. 10.30

Familiegudstjeneste med afslutning for minikonfirmanderne i Vinding Kirke.

Torsdag den 17. december (om formiddagen)

Juleevangeliet for børnehaven i Sørvad og i Vinding Kirke

Fredag den 18. december kl. 9, 10 og 11.

Juleafslutningerne for Vinding skole i Vinding Kirke

Tirsdag den 19. januar 19.30

Konfirmandforældreaften i konfirmandlokalet

Fredag den 12. marts til søndag den 14. marts 2021

Konfirmandweekend på Humlum Strandlejren.