Gudstjenester på Sørvad Plejecenter

er kl. 10.30 ved sognepræsten, hvis ikke andet er anført.

Indtil videre er de kommende gudstjeneste kun for

plejecenterets beboere.

 

Tirsdag den 17. august

Tirsdag den 31. august

Tirsdag den 21. september

Tirsdag den 19. oktober

Tirsdag den 16. november

Tirsdag den 30. november

Fredag den 24. december 10.00

 

Kørsel til gudstjeneste

For ældre og gangbesværede, der gerne vil til gudstjeneste på Sørvad Plejecenter eller i Vinding Kirke, har menighedsrådet en gratis kørselsordning til alle gudstjenester. Ring til Helge Lyskjær, tlf.: 42 38 60 01, senest kl. 19.00 dagen før, så vil du blive hentet på bopælen af en af menighedens private chauffører.