Gudstjenester på Sørvad Plejecenter

er kl. 10.30 ved sognepræsten, hvis ikke andet er anført.

Indtil videre er de kommende gudstjeneste kun for

plejecenterets beboere.

 

Tirsdag den 20 april

Tirsdag den 18. maj

Tirsdag den 15. juni

Tirsdag den 29. juni

 

Kørsel til gudstjeneste

For ældre og gangbesværede, der gerne vil til gudstjeneste på Sørvad Plejecenter eller i Vinding Kirke, har menighedsrådet en gratis kørselsordning til alle gudstjenester. Ring til Helge Lyskjær, tlf.: 42 38 60 01, senest kl. 19.00 dagen før, så vil du blive hentet på bopælen af en af menighedens private chauffører.