Gudstjenester på Sørvad Plejecenter

Tirsdag den 4. februar 10.30: Gudstjeneste ved sognepræsten

Tirsdag den 17. marts 10.30: Gudstjeneste ved sognepræsten

 

Kørsel til gudstjeneste

For ældre og gangbesværede, der gerne vil til gudstjeneste på Sørvad Plejecenter eller i Vinding Kirke, har menighedsrådet en gratis kørselsordning til alle gudstjenester. Ring til Helge Lyskjær, tlf.: 42 38 60 01, senest kl. 19.00 dagen før, så vil du blive hentet på bopælen af en af menighedens private chauffører.