Høstgudstjeneste-indsamling i Vinding Kirke

I 2017 indkom der 15231,50 kr.