Indsamlet i Vinding Kirke 2023 Bilag  nr. 273
       
Høstoffer 16676,00 13076,00 3600,00
       
    Øremærkede Fordelt af MR
Vinding Søndagsskole 2167,00 1267,00 900,00
Teen FC i Vinding 1750,00 850,00 900,00
FC Junior i Vinding 1700,00 800,00 900,00
KFUM-Spejderne i Vinding 1453,00 553,00 900,00
Indre Mission i Danmark 550,00 550,00  
DKs folkekirkelige søndagsskoler 2562,00 2562,00  
Indenlandsk Sømandsmission 291,00 291,00  
Menighedsfakultetet 3450,00 3450,00  
KFUM&K i DK 1003,00 1003,00  
House of Care 500,00 500,00  
Bibelselskabet 1250,00 1250,00  
Fordelt af menighedsrådet     3600,00
       
i alt: 16676,00 13076,00  
Indsamlet i Vinding Kirke 2022      
         
Høstoffer 15576,00 9120,00 6456,00  
         
         Øremærkede     Fordelt af MR  
Vinding Søndagsskole 2420,00 1470,00 950,00  
Teen FC i Vinding 1700,00 750,00 950,00  
FC Junior i Vinding 1400,00 450,00 950,00  
KFUM-Spejderne i Vinding 1000,00 50,00 950,00  
Kirkens Korshærs varmestue, Holstebro 700,00   700,00  
Indre Mission i Danmark 1725,00 1725,00    
DKs folkekirkelige søndagsskoler        
Indenlandsk Sømandsmission 2925,00 2925,00    
Menighedsfakultetet 775,00 775,00    
KFUM&K i DK 475,00 475,00    
Møltrup Optagelseshjem 700,00   700,00  
House of Care 1200,00 500,00 700,00  
Bibelselskabet 556,00   556,00  
Til fordeling     6456,00  
         
i alt: 15576,00 9120,00