Indsamlet i Vinding Kirke 2020    
       
Høstoffer 9280,00 5870,00 3410,00
       
                 Øremærkede         Fordelt af MR
Vinding Søndagsskole 945,00 545,00 400,00
Teen FC i Vinding 1825,00 1425,00 400,00
FC Junior i Vinding 725,00 325,00 400,00
KFUM-Spejderne i Vinding 625,00 225,00 400,00
Kirkens Korshærs varmestue, Holstebro 500,00   500,00
Indre Mission i Danmark 1650,00 1650,00  
DKs folkekirkelige søndagsskoler 550,00 550,00  
Indenlandsk Sømandsmission 300,00 300,00  
Menighedsfakultetet 650,00 650,00  
KFUM&K i DK 100,00 100,00  
Møltrup Optagelseshjem 500,00   500,00
House of Care 400,00   400,00
Bibelselskabet 510,00 100,00 410,00
Til fordeling     3410,00
       
i alt: 9280,00 5870,00