Indsamlet i Vinding Kirke 2022      
         
Høstoffer 15576,00 9120,00 6456,00  
         
         Øremærkede     Fordelt af MR  
Vinding Søndagsskole 2420,00 1470,00 950,00  
Teen FC i Vinding 1700,00 750,00 950,00  
FC Junior i Vinding 1400,00 450,00 950,00  
KFUM-Spejderne i Vinding 1000,00 50,00 950,00  
Kirkens Korshærs varmestue, Holstebro 700,00   700,00  
Indre Mission i Danmark 1725,00 1725,00    
DKs folkekirkelige søndagsskoler        
Indenlandsk Sømandsmission 2925,00 2925,00    
Menighedsfakultetet 775,00 775,00    
KFUM&K i DK 475,00 475,00    
Møltrup Optagelseshjem 700,00   700,00  
House of Care 1200,00 500,00 700,00  
Bibelselskabet 556,00   556,00  
Til fordeling     6456,00  
         
i alt: 15576,00 9120,00