Høstgudstjeneste-indsamling i Vinding Kirke 2018

    Øremærkede Fordelt af MR
Vinding Søndagsskole 1510,00 1010,00 500,00
Teen FC i Vinding 1268,00 768,00 500,00
FC Junior i Vinding 1268,00 768,00 500,00
KFUM-Spejderne i Vinding 925,00 425,00 500,00
Kirkens Korshærs varmestue, Holstebro 1000,00   1000,00
Indre Mission i Danmark 6150,00 6150,00  
DKs folkekirkelige søndagsskoler 2350,00 2350,00  
Indenlandsk Sømandsmission 1200,00 1200,00  
Menighedsfakultetet 1100,00 1100,00  
KFUM&K i DK 150,00 150,00  
Møltrup Optagelseshjem 1000,00   1000,00
House of Care 2000,00 1000,00 1000,00
IMU 500,00 500,00  
Bibelselskabet 1378,00 600,00 778,00
Til fordeling     5778,00
       
i alt: 21799,00 16021,00