Indsamlet i Vinding Kirke 2019    
       
Høstoffer 22020,00   6350,00
       
    Øremærkede    Fordelt af MR
Vinding Søndagsskole 2460,60 1760,50 700,00
Teen FC i Vinding 2365,50 1665,50 700,00
FC Junior i Vinding 2065,50 1365,50 700,00
KFUM-Spejderne i Vinding 1262,50 562,50 700,00
Kirkens Korshærs varmestue, Holstebro 1000,00   1000,00
Indre Mission i Danmark 3883,00 3883,00  
DKs folkekirkelige søndagsskoler 1283,00 1283,00  
Indenlandsk Sømandsmission 450,00 450,00  
Menighedsfakultetet 1450,00 1450,00  
KFUM&K i DK 500,00 500,00  
Møltrup Optagelseshjem 1000,00   1000,00
House of Care 3000,00 2000,00 1000,00
Bibelselskabet 1300,00 750,00 550,00
Til fordeling     6350,00
       
i alt: 22020,10 15670,00