Ny præstegård

Præstegården trænger til en gennemgribende renovering, og spørgsmålet om renovering, opførelse af ny præstebolig på matriklen eller i Sørvad by, har mere eller mindre været diskuteret mellem Vind og Vinding menighedsråd siden 2014 samt med Herning provsti.

Med henblik på renovering gennemgik en bygningssagkyndig bygningen i 2017 og på baggrund heraf afsatte provstiet 3,0 mio. kr. i budgettet for 2024. Så var det op til de to menighedsråd at beslutte hvad man ville.

Det har så været diskuteret nogle gange uden man er kommet frem til en endelig konklusion.

De 2 menighedsråd har nu haft et møde den 26. maj hvor man enstemmigt besluttede at man ønsker opførelse af ny præstebolig på nuværende matrikel, samt bevarelse af nuværende tjenestelokaler (kontor, toiletter, køkken og konfirmandstue). Man har således fravalgt renovering af præstegården samt opførelse, eller køb, af ny præstebolig i Sørvad by.

I de 3 mio. kr. var der ikke regnet med en gennemgribende renovering, og der er også siden kommet ekstra arbejder, f.eks. bekæmpelse af skimmel visse steder. Så vi tror ikke præstegården kan renoveres for 3 mio. kr.

Næste skridt er at vi skal have Herning provsti´s godkendelse af vort ønske, og naturligvis have hele planlægningen og økonomien på plads.

Det har vi så også 2022 og 2023 til. Vort håb er at vi når det inden udgangen af 2022 så vi er helt klar til primo 2024 – og gerne inden såfremt midlerne hertil kan findes.

Denne meget korte orientering. Det er de to menighedsråds ønske at man gerne vil orientere så godt som muligt, så vi tager os en lejlighed hertil på et senere tidspunkt.

Ivan Thomsen, Formand for præstegårdsudvalget på vegne af Vind og Vinding menighedsråd