Valg til menighedsrådet 2020

1. januar 2020 trådte en ny lov om valg til menighedsråd i kraft. Lovændringen indebærer, at medlemmer af menighedsråd ved menighedsrådsvalget i 2020 vælges på en valgforsamling. Overordnet kan den nye valgform inddeles på følgende måde:

1. Et offentligt orienteringsmøde om valg i de enkelte sogne tirsdag den 9. juni 2020. I Vinding bliver det kl. 19.30 i konfirmandlokalet. Orienteringsmødet afholdes sammen med det årlige menighedsmøde. På orienteringsmødet skal menighedsrådet blandt andet orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.

2. Valgforsamlingen i de enkelte sogne tirsdag den 15. september 2020, hvor menighedsrådets medlemmer vælges. På dette møde opstilles kandidater. Kandidaterne præsenterer sig, der er mulighed for debat, og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet. Loven gør det muligt, at der efterfølgende kan udløses et afstemningsvalg ved, at der indleveres en liste med kandidater og stillere.

Dåbskande

Den ca. 170 år gamle dåbskande er desværre blevet angrebet af tinpest og er blevet utæt. Derfor har menighedsrådet købt en ny flot messing dåbskande, som passer utrolig godt til vores gamle messing dåbsfad og til øvrige messing ting i kirken. På kandens fod er der indgraveret "Vinding Kirke 2020", så vore efterkommere kan se, hvornår dåbskanden er taget i brug.

Vi håber, kanden vil blive flittigt brugt til dåb, men også at alle kan glæde sig over den til gudstjenesterne.

 

Belysning på kirkens parkeringsplads.

Menighedsrådet har gennem nogen tid ønsket mere belysning på parkeringspladsen ved kirken, idet pladsen virker meget mørk for besøgende på kirkegården om aftenen.

Vi har nu fået provstiets tilladelse til at gå videre med projektet, og her i løbet af 2020 forventer vi at opsætt flere lysstandere således, at det bliver nemmere at begå sig ved parkerings af bilen, samt at man bedre kan orientere sig, når man skal gå fra bilen og ind på kirkegården eller til et arrangement i kirken.

Vi håber, at det bliver til gavn for alle besøgende på kirkegården og i kirken.

Lone Lund Christensen, formand for kirkegårdsudvalget og medlem af menighedsrådet.