Vinding Sogn ligger i Herning kommune. Befolkningstallet er på 1717 (januar 2024). Sognet hører ind under Herning Nordre Provsti og Viborg Stift og hører pastoratsmæssigt sammen med Vind Sogn.

Læs om kirken her nedenfor. Flere informationer findes i en folder, der ligger i kirkens våbenhus.

Kirken er sikkert bygget omk. år 1200. Kor og skib er romansk og opført i granitkvadresten, mens tårn og våbenhus er sengotiske og opført af munkesten, der er bygget ovenpå genanvendte kvadre. Ved den seneste restaurering i 2010 har menighedsrådet tilstræbt at gøre den romanske bue til det gennemgående træk ved kirken. Knæfaldet ved alteret er igen blevet en halvcirkel og kirkebænkenes gavle er runde. Desuden er det historiske inventar blevet restaureret, og der er lagt et nyt klinkegulv i gule sten. I den forbindelse er gulvet nu i et niveau fra indgangen og helt frem til knæfaldet i koret.

 

Altertavlen er en renæssancetavle fra begyndelsen af 1600-tallet. Tavlens 4 vinger er i rokokostil og de 4 evangelister. Tavlen blev synet ned i 1893 og hængt op over indgangen. I stedet for fik man en kopi af Karl Blochs opstandelsesbillede. Denne blev imidlertid solgt til Vind Kirke i 1926 for 365,- kr, hvorefter den gamle altertavle kom til ære og værdighed.

Prædikestolen er udført i renæssancestil i 1627. Nogle hævder, at det er Jens Jensen, søn af kirkens første lutherske præst, der har skåret den. Prædikestolens billeder (og altertavlens) er fra 1768 og malet af Balzar Reynat. De blev overmalet i 1845, men fremkaldt i 1926.

Døbefonten i granit er romansk. Den stod oprindeligt i skibet mellem de to indgange. Norddøren blev tilmuret omkr. 1800. I forbindelse med restaureringen 2010 blev døbefonten flyttet fra korbuen til dens nuværende placering øverst i nordsiden af kirkeskibet.