Lapidarium

Et lapidarium er en udstilling eller samling af sten (lapis). Det er de kirkelige myndigheder, der har opsat regler for, hvilke gravsten der er særligt bevaringsværdige, og som menighedsrådet er pligtig til at bevare. 

Ønsker du nærmere oplysninger om de enkelte sten, så kontakt graveren eller en af de andre ansatte på kirkegården.