Aktuelle arrangementer

Afslutning for minikonfirmanderne

Søndag den 2. december kl. 10.30 er der familiegudstjeneste i Vinding Kirke.

Minikonfirmanderne medvirker. Efter gudstjenesten er alle velkommen til samvær i præstegårdens konfirmandlokale, hvor menighedsrådet er vært ved et traktement.

Julekoncert

Onsdag den 5. december er der julekoncert i Vinding Kirke kl. 19.00.

Solosanger Hanne Nørtoft Bødtker, Herning, medvirker. Hanne er uddannet i klassisk sang fra Det Jyske Musikkonservatorium og har medvirket i utallige arrangementer. Herudover medvirker også lokalt kor, så vi håber mange har lyst til at komme og være med til at ”synge julen ind”.

Har du lyst til at medvirke med et sang- eller musikindslag, så kontakt organist Marie Buchhave på tlf.: 29 90 14 27.

Juleevangeliet for børnehaven

Onsdag den 19. december om formiddagen (nærmere om tidspunkter m.v. se opslag i

børnehaven) oplever børnehaven juleevangeliet ”live” i Sørvad By og i Vinding Kirke. Forældre og bedsteforældre er velkommen.

Juleafslutningerne for Vinding skole i Vinding Kirke

bliver torsdag den 20. december kl. 9, 10 og 11.

Esters Bog – bogen uden Gud, og dog…!

Vidste du, at Ester, en ung, fattig, forældreløs, jødisk pige, vandt verdenshistoriens første skønhedskonkurrence og blev dronning af Persien og Medien? Vidste du, at Esters Bog er den eneste bog i bibelen, der ikke nævner Guds navn? Vidste du, at Ester var én af de modigste kvinder i bibelen? Nej vel? Esters Bog er ikke en bog i bibelen, der påkalder sig ret megen opmærksomhed. Mange oplever, at bladene i deres bibel klistrer sammen netop her, for det ikke tit, bibelen er åben på disse sider. Hvad kan vi lære af Esters Bog? Jeg vil tage følgende tre temaer frem: Hvad er tro? - Tro og tillid i praksis. Hvorfor, Gud? - Det onde og Guds forsyn. Kristen glæde.

Det vil vi prøve at se på i løbet af 3 kursusaftener i foråret 2019. Det sker gennem sang, film, undervisning og samtale

Kurset foregår i præstegårdens konfirmandlokale på følgende datoer:

tirsdage: 5. februar. + 19. februar. + 5. marts.

Pris: 25,- kr. for kaffe pr. gang og 25,- for kursus/-materiale. I alt: 100,- kr.

 

Tilmelding kan ske til mig fra nu af og senest 4. januar 2019.

Ønsker du nærmere oplysninger om kurset, er du velkommen til at kontakte mig.

Morten Mouritzen