Aktuelle arrangementer

 

Afslutning for minikonfirmanderne

Søndag den 1. december kl. 10.30 er der familiegudstjeneste i Vinding Kirke.

Minikonfirmanderne medvirker. Efter gudstjenesten er alle velkommen til samvær i præstegårdens

konfirmandlokale, hvor menighedsrådet er vært ved et traktement.

 

Julekoncert

Der er julekoncert i Vinding kirke tirsdag den 3. december kl. 19.00. Kom og oplev den traditionsrige og festlige julekoncert med lokale kræfter. Ønsker du selv at bidrage med sang og/eller musik, da kontakt organist Marie Buchhave, 29901427.

 

Juleevangeliet for børnehaven

 

Torssdag den 19. december om formiddagen (nærmere om tidspunkter m.v. se opslag i

børnehaven) oplever børnehaven juleevangeliet ”live” i Sørvad By og i Vinding Kirke. Forældre og

bedsteforældre er velkommen.

 

Juleafslutningerne for Vinding skole i Vinding Kirke

bliver fredag den 20. december kl. 9, 10 og 11.