Aktuelle arrangementer

 

Den 4. maj. Vi fejrer 75 året for befrielsen

Frihedsgudstjeneste i Vinding Kirke kl. 18.30, efter fulgt af samvær, kaffe, taler og sang i Sørvad Kultur- og Idrætscenter, hvor der bliver indslag vedr. befrielsesdagen. Arrangeret af: Vinding menighedsråd, Borgerforeningen, Lokalhistorisk arkiv og Valgmenighed. Se nærmere information i den lokale presse, når tiden nærmer sig.

Den 5. maj opfordres alle til at flage på land og i by, for som vi synger: "Og byer blomstred i rødt og hvidt, og det var forår og Danmark frit".

Valg til menighedsrådet 2020

1. januar 2020 trådte en ny lov om valg til menighedsråd i kraft. Lovændringen indebærer, at medlemmer af menighedsråd ved menighedsrådsvalget i 2020 vælges på en valgforsamling. Overordnet kan den nye valgform inddeles på følgende måde:

1. Et offentligt orienteringsmøde om valg i de enkelte sogne tirsdag den 12. maj 2020. I Vinding bliver det kl. 19.30 i konfirmandlokalet. Orienteringsmødet afholdes sammen med det årlige menighedsmøde. På orienteringsmødet skal menighedsrådet blandt andet orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.

2. Valgforsamlingen i de enkelte sogne tirsdag den 15. september 2020, hvor menighedsrådets medlemmer vælges. På dette møde opstilles kandidater. Kandidaterne præsenterer sig, der er mulighed for debat, og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet. Loven gør det muligt, at der efterfølgende kan udløses et afstemningsvalg ved, at der indleveres en liste med kandidater og stillere.

Konfirmandfest

Tirsdag den 19. maj kl. 19.30 i Vinding Præstegård. SnakTro fra Århus kommer. Det er nogle unge kristne, der med deres trailer rejser rundt og fortæller om deres kristne tro på efterskoler, musikfestivaler, byfester og for konfirmanderne. De bruger flere forskellige virkemidler, når de skal formidle, hvad troen på Gud betyder for dem! Alle konfirmander og andre unge er velkommen. Der bliver også lidt sang, diasshow og lidt godt til ganen, og det er gratis - menighedsrådet gir!

Indvielse af kirkestien

Igennem vinteren og foråret er og bliver der arbejdet hårdt for at etablere ca. 200 m. lave gangbroer, som forhåbentligt kan holde os tørskoede, når vi går fra byen og ud til kirken.

Indvielsen bliver en aftenvandring torsdag d. 25. juni kl. 18.30. Vi mødes på Brugsens P-plads og går i samlet trop ad kirkestien ud til kirken. Her vil vi synge et par sange i kirken og slutte af med en kop kaffe eller the i Skovhuset.

Udforsk livet – nyt kursus i præstegården til efteråret.

”Udforsk livet” er et videobaseret kursus med syv samlinger. Det er et uhøjtideligt kursus for alle, som tænker over livet og lykken. Du behøver ikke at vide noget om Bibelen på forhånd, og du kan spørge om lige, hvad du vil, eller du kan bare være med og lytte. Hvem du end er, og hvad du end tænker: ”Udforsk livet” er en mulighed for at opdage den største gave i universet.

7 tirsdage i efteråret 2020:  1. sept. – 8. sept. – 22. sept. – 29. sept. – 20. okt. – 27. okt. – 3. nov.

i Præstegårdens konfirmandlokale.

Der ligger en folder i våbenhuset med yderligere information om tilmelding mv.