Aktuelle arrangementer

Menighedsudflugt

Torsdag den 16. august er der udflugt arrangeret af Vinding menighedsråd. Følg med i lokalavisen for nærmere information om tilmelding mv.

Kursus i kristendom: Esters Bog – bogen uden Gud, og dog…!

Vidste du, at Ester, en ung, fattig, forældreløs, jødisk pige, vandt verdenshistoriens

første skønhedskonkurrence og blev dronning af Persien og Medien?

Vidste du, at Esters Bog er den eneste bog i bibelen, der ikke nævner Guds navn?

Vidste du, at Ester var én af de modigste kvinder i bibelen?

Hvad kan vi lære af Esters Bog?

Jeg vil tage følgende tre temaer frem:

1. Hvad er tro? - Tro og tillid i praksis.

2. Hvorfor, Gud? - Det onde og Guds forsyn.

3. Kristen glæde.

Kurset foregår i præstegårdens konfirmandlokale på følgende datoer: tirsdage: 4. sept. + 18. sept. + 2. okt. Pris: 25,- kr. for kaffe pr. gang og 25,- for kursus/-materiale. I alt: 100,- kr. Kan indbetales på MobilePay: 29 89 01 65.

Tilmelding kan ske til mig fra nu af og senest 14. august 2018. Se også på hjemmesiden.

Mvh Morten Mouritzen

Gud & Guf

i Vinding Kirke onsdag den 19. september kl. 17.00. For alle børn fra 3-10 år.

Efter gudstjenesten er der fællesspisning i Vinding Missionshus, Langgade 23,

Sørvad.

 

Menighedsmøde

Efter gudstjenesten den 30. september kl. 9.00 giver menighedsrådet kaffe

og orienterer om rådets arbejde. Kom og hør, hvad der sker i

menighedsrådet.