Aktuelle arrangementer

 

 

Menighedsmøde

Efter gudstjenesten i Vinding Kirke den 29. september kl. 9.00 giver menighedsrådet kaffe og orienterer om rådets arbejde. Kom og hør, hvad der sker i menighedsrådet.

 

BUSK gudstjeneste med pizza

søndag den 27. oktober kl. 16.00. Efter gudstjenesten er der fællesspisning i missionshuset. der kan bestilles pizza i våbenhuset før gudstjenesten.

 

Konfirmandforældreaften

Tirsdag den 5. november kl. 19.30 er der en aften i præstegårdens konfirmandlokale, hvor alle

konfirmandforældre er velkommen til at komme og høre om konfirmandundervisningen, stille

spørgsmål og lære nyt. Sognepræsten giver et indblik i, hvordan undervisningen foregår. Der bliver

også tid til at få kaffe og hygge. Bemærk: det er kun for konfirmandforældre!

 

Afslutning for minikonfirmanderne

Søndag den 1. december kl. 10.30 er der familiegudstjeneste i Vinding Kirke.

Minikonfirmanderne medvirker. Efter gudstjenesten er alle velkommen til samvær i præstegårdens

konfirmandlokale, hvor menighedsrådet er vært ved et traktement.

 

Julekoncert

Der er julekoncert i Vinding kirke tirsdag den 3. december kl. 19.00. Kom og oplev den traditionsrige og festlige julekoncert med lokale kræfter. Ønsker du selv at bidrage med sang og/eller musik, da kontakte organist Marie Buchhave, 29901427.

 

Juleevangeliet for børnehaven

Torssdag den 19. december om formiddagen (nærmere om tidspunkter m.v. se opslag i

børnehaven) oplever børnehaven juleevangeliet ”live” i Sørvad By og i Vinding Kirke. Forældre og

bedsteforældre er velkommen.

 

Juleafslutningerne for Vinding skole i Vinding Kirke

bliver fredag den 20. december kl. 9, 10 og 11.