Vinding Sogn

Dato: ons. den 15/4 2020 kl 19.00

Blad nr. 234

Formandens initialer I.F.

Videomøde + pkt. 5 på kirkegården

Dagsorden

Beslutning

1) Økonomi,

 Godkendelse af regnskab 2019

 afskrivning af tilgodehavende til tab

 debitorliste

2) Kirkegården L.L.C.:

 Vedtætsædringer

3) Valg I.F.

 Hvor skal vi holde informationsmøde den 9 juni? Hvor mange må vi samles i konfirmandlokalet?

4) Evt.

 NCN: nyt fra TDC

 NCN: nyt fra Hvidbjerg bank

M.M. Internet og kameraudstyr mv. i kirken med henblik på at kunne optage gudstjenester direkte I Kirkens egen Google konto og You Tube kanal)

_______________________

5) Kirkegården L.L.C.:

 Lamper på parkeringsplads

 Drøftelse af træer på parkeringsplads og et par stykker på kirkegården

 Låge mod skovhuset

6) Næste møde tirs 12/5 kl 19.00

1. Vi gennemgik og godkendte årsregnskabet for 2019. Vinding Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 12023014, Regnskab 2019, Afleveret d. 20-03-2020 11:51.

Vi vedtog at afskrive et tilgodehavende til tab på 2389,75 kr.

Vi gennemgik debitorlisten. Der er tre tilbage, der mangler at betale for december måned. Vi vedtog at meddele dem, at hvis ikke der betales, så kommer det på et offentlig menighedsrådsmøde.

2. Lone gennemgik de relevante vedtægtsændringer. Vi vedtog ændringerne. Inga underskrifter det og sender til provstiet.

3. Vi afventer en beslutning til vores næste møde. På næste møde orienterer Ivan om de formelle regler vedr. valget.

4. Nyt fra TDC: der har været fejl i opkrævninger fra 2019/2020, som nu er rettet. Niels Christian beder om, at man siger til, hvis der er fejl.

Nyt fra Hvidbjerg Bank: De nødvendige informationer vedr. hvidvask er nu på plads. Menighedsrådet er dækket gennem banken mht. netbank. Der kommer negativ rente på alt over 100.000 kr.

Videooptagelser i kirken: Vi drøftede etablering af kamera og transmission fra kirken. Det kan komme på budget 2021, hvis der r tilbud inden for en måned. Vi nedsatte et udvalg bestående af Henning, Esben og Morten.

Morten orienterede om konfirmationerne 13. og 14. juni og hvilke muligheder, der er hvis der lempes på reglerne. En endelig beslutning udsættes til efter 10. maj.

5. Vi vedtog, at kirkegårdsudvalget indhenter 3 tilbud på etablering af lamper på parkeringspladsen.

Vi vedtog at fjerne træerne langs kirkegårdsdiget, samt to træer ved flagstangen.

Vi vedtog at udskifte lågen mod skovhuset. Henning indhenter tilbud.

6. iab.