Vinding Sogn

Dato: ons. d.10.01.23 kl. 18.30

Blad nr. 265

 

Formandens initialer  LL

Konfirmandlokale

Dagsorden

Beslutning

 

 1. Fællesmøde med Vind MR vedr. præstebolig gennemgang af indkommende tilbud IT
 2. GK. Af dagsorden L.L
 3. Indledning ved M.M
 4. Nyt fra Præsten M.M
 5. Nyt fra Medarbejdere H.S
 6. Økonomi P.K  

Krav om elektronisk bilag fra 01.01.24

 1. Besøg fra Kordegn kontoret i Ellebæk

Vi sætter ansigt på og gennemgår, hvordan er det første år gået, hvad kan vi hjælpe hinanden med.

Adgang til e boks

 1. Snak om elektronisk kirkeblad, hvor står vi?
 2. Nye krav om affaldssortering ved Herning kommune
 3. Ny kaffemaskine i skovhuset
 4. Evt.

Afbud: Tanja og Henning.

1.Lukket punkt: Se referatet fra fællesmødet.

2. iab.

3. iab.

4. Vi vedtog at få modtagere og mikrofoner repareret. Vi skal have en vedtagelse af, om der skal være ”udvidet” kirkekaffe i konfirmandlokalet i 2023.

5. iab.

6. Peder orienterede om, at der er krav om elektronisk bilag.

7. Tina og Helle fra Ellebæk Sogn gav udtryk for, hvordan det første år er gået. Vi drøftede brug og adgang til e boks. Vi drøftede, om der kan laves en månedsopdatering, så vi kan følge, om vi overholder budgettet. Regnskabet for 2022 vil nok vise et underskud. Helle foreslår, at vi søger PU midler. Helle vil gerne vide, når der kommer en regning, f.eks. fra kirkegården, om det er til eget brug eller til videresalg, eller til kirken eller til kirkegården. Helle taler med Henning om det. Tina ønsker, at medarbejderne husker at indberette ferie.

8. Leif orienterede om sine overvejelser, der går på, at vi ikke er klar til at etablere ChurchDesk. Han lufter spørgsmålet om at afskaffe det fysiske kirkeblad på frivillighedsaftenen den 9. marts.

9. Leif redegjorde for kommunens henvendelse om affaldssortering. Anette kontakter Henning for at finde ud af, hvad vi har behov for.

10. Vi vedtog at udskyde beslutningen til 2024 af økonomiske årsager.

11. Frivillighedsfest 9. marts. Dato for medarbejdermøde: torsdag den 23. februar 18.00. Poul Erik orienterede om Hede Danmarks manglende initiativ vedr. plantning af grantræer, samt pleje af eng mv. Helle orienterede om, at Herning provsti har meddelt, at alle menighedsrådsmedlemmer ikke længere automatisk kan få skattefri godtgørelse, medmindre de har en god begrundelse. Ægteskabskursus: Anette ønsker at udskyde det. Tanja har bedt om at udtræde af planlægningen. Leif tilbyder at hjælpe. Anette ønsker at der indkøbes en skammel/trappe til scenen i kirken. Anette spurgte til Gospel-Kids og hvor langt vi er. Ivan har kontakt til Dorte Lundgaard.

Vinding Sogn

Dato: ons. d. 23.11.22 kl. 19.00

Blad nr. 264

 

Formandens initialer  LL

Konfirmandlokale

Dagsorden

Beslutning

 

 1. GK. Af dagsorden L.L
 2. Indledning ved L.L
 3. Valg af formand L.L
 4. Valg af næstformand L.L
 5. Nyt fra Præsten M.M
 6. Nyt fra Medarbejdere H.S
 7. Økonomi P.K  
 8. Debitorer beslutningen føres til referat P.K
 9. Nyt fra byggeudvalget
 10. Overvejelser om Churchdesk Kirke kultur medarbejder Dorthe Lundgård medv. L.L
 11. Gulv i konfirmandstuen skadet efter defekt gulvvarme L.L
 12. Ægteskabskursus 2023 er tiden til det igen? L.L
 13. Ny kaffemaskine i skovhuset
 14. Lukket pkt. aflønning af kirkesanger I.T
 15. Evt.

Afbud fra Tanja.

1. Vi behandler punkt 10 efter punkt 2.

2. Vi sang nr. 84 Gør døren høj og Leif læste om 1.s.i advent.

10. Dorthe Lundgaard gennemgik ChurchDesk muligheder og DKMs muligheder. Vi vedtog at høre de frivillige organisationer, om de tror, at de vil gøre brug af mulighederne på ChurchDesk. Og tager derefter stilling til det. Hun redegjorde også for tanker om Gospel Kids i Vinding. Vi vedtog at ansætte Dorthe Lundgaard foreløbig ½ år. Ivan tager kontakt.

3. Leif blev genvalgt.

4. Anette blev genvalgt.

5. Vi drøftede retningslinjer for fotografering i kirken. Vi tager det på dagsorden næste gang.

6. Vi sætter et udendørs juletræ op ved kirken med led lys.

7. Der skal ikke optages lån i 2022 vedr. præsteboligbyggeriet, men overførslen af rentebeløbet på 57.938 kr. skal vi ansøge PU om at overføre fra drift til anlæg. PU har tidligere taget stilling til 40.000, så det drejer sig alene om 17.938 kr.

8. Henning redegjorde for de otte debitorer, der er. Nr. 460 opkræves og de øvrige nulstilles, da der er fejl i debitorlisten.

9. Ivan redegjorde for status på præsteboligbyggeriet.

11. Poul Erik kontakter provstiet vedr. skade i gulv i konfirmandlokalet.

12. Vi vedtog at bede Tanja og Anette om at lægge det til rette.

13. udsat til næste møde.

14. Vi vedtog at fastholde kirkesangernes nuværende løn som er satsen for præliminær organister.

15. Bogholder Helle Nielsen og Tina Nørgaard vil gerne komme på besøg i januar. Anette har sendt et bilag ud om udelys på kirkegården. Vi går videre med det. Kirkegårdsvedtægterne er godkendt. Morten lægger det ud på hjemmesiden.

Vinding Sogn

Dato: ons. d. 26.10.22 kl. 17.30

Blad nr. 263

 

Formandens initialer  LL

Konfirmandlokale

Dagsorden

Beslutning

 1. GK. Af dagsorden L.L
 2. Vi starter med sandwich 17.30 A.O
 3. Online møde med ChurchDesk

Gennemgang af kalendersystem og hjemmeside kl.18.00 L.L

 1. Indledning I.T
 2. Nyt fra Præsten M.M

 

 

 1. Nyt fra Medarbejdere H.S

 

 1. Julevandring i 2023 ideoplæg T.S
 2. Evaluering af G og G M.M

 

 

 

 1. Høstofferfordeling
 2. Menighedsudflugt

 

 

 

 1. Økonomi P.K se bilag

 

 1. Energibesparelse se brev fra kirkeministeriet 9 sep. På DAP. L.L
 2.  Lukket pkt. gennemgang af indkommende ansøgninger, til opslåede stillinger I.T
 3. Evt.

1. Vi tilføjede pkt. 9 og 10.

2. Anette havde købt sandwich.

 

3. Leif orienterede kort om henvendelsen. Vi var online med en ansat ved ChurchDesk. Pris: 900/1650 kr. pr. måned + moms, samt et opstartsgebyr på 7500 kr. + moms. Vi tager stilling til det næste gang.

4. Vi sang DDS nr. 729: Nu falmer skoven.

5. Morten har fået en henvendelse, om menighedsrådet vil arrangere et ægteskabskursus med Mads Noer i stil med det foregående for 8-9 år siden i hjemmeværnsgården. Leif tager det på dagsorden næste gang.

6. Grandækningen er i gang. Varmepumpen kører så økonomisk, som den kan. Der er en stor stigning på priserne på takstbladet.

7. Udsat til næste møde.

 

8. Vi vedtog at fortsætte med G&G to gange om året, og at omdele breve til alle 0-10 årige. Anette og Tanja uddeler på landet. Morten spørger Marianne Lis om at tage byturen. Morten reserverer missionshuset til 2023.

9. Vi fordelte høstofferet – se bilag 263,1

10. Leif har fået en henvendelse om, hvorfor vi ikke har en menighedsudflugt. Om man kunne spørger nogle af de tidligere menighedsrådsmedlemmer, om de vil arrangere. Vi vedtog at svare, at vi har sat caféeftermiddag i værk i stedet for.

11. Vinding Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 12023014, Budget 2023, Endelig budget afleveret d. 18-10-2022 11:08.

12. Vi vedtog at få en opdeling af projektører og øvrig belysning. Henning kontakter HB connection. Det tages op igen, når det evt. er tid til at ændre igen.

13. Der er kommet ansøgere til nogle af de opslåede stillinger. Ivan giver besked til dem, vi har ansat.

 

14. Ivan orienterede om status på præstegårdsbyggeriet. Tanja orienterede om status på byfestudvalget, hvor der er mangel på organisationer, der deltager. Provstiet har ikke vedtaget vores kirkegårdsvedtægter, men den kommer på næste provstiudvalgsmøde. Forespørgsel om at få referatet på hjemmesiden. Anette orienterede om ”bekymringsmøde vedr. Brugsen”.