Hvad betyder ordet "corona"?

Alle taler om corona. Vi taler om sygdommen som en usynlig fjende, der har omringet os og taget os til fange. Ogdet er faktisk ikke så langt fra ordets egentlige betydning. "Corona" betyder egentlig en ”krans” eller en ”krone”. Det blev brugt i gamle dage, da man tog krigsfanger og solgte dem videre som slaver. Så blev fanger bekransede. Dvs. de fik lænker omkring arme, ben og hals.

Som en kongekrone omkranser en konges hoved og viser, at han en majestæt, sådan bekransede lænkerne en fange, så det blev tydeligt, at han var en slave.

Da vikingerne rejste på togter og tog fanger med hjem, havde de ofte en jernring med en kæde om halsen, så de ikke kunne løbe væk. (man kan sige, at de blev bekranset). Så kunne de blive solgt som slaver til håndværkere eller landmænd. Men de kunne også blive købt fri. Frigivelse af slaver skete ved, at halsringen (coronaen) blev taget af dem. Det kaldte man at fri-halse. De blev fri-halset; frelst.

Da kristendommen kom til Danmark, valgte man netop det gammel nordiske ord ”fri-halse” = frelse til at sige, hvad det er, Jesus gør med mennesker. Han fri-halser os. Han sætter os fri fra at være bekranset; omkranset af vores værste usynlige fjender: synden og døden.

Derfor kan Paulus også sige i Galaterbrevet 5,1: Til frihed har Kristus befriet os!