Menighedsrådet består af 6 valgte medlemmer og sognepræsten, som er født medlem. Menighedsrådet holder alle sine menighedsrådsmøder i konfirmandlokalet og alle møder er offentlige og begynder kl. 19.00, hvis ikke andet er anført.

Kommende menighedsrådsmøder: 21. aug; 18. sept; 23. okt; 13. nov.

I tilfælde af personfølsomme oplysninger send sikkert til menighedsrådet her ellers benyt nedenstående e-mail adresser.

Næstformand og formand for kirkegårdsudvalget

Anette Overgaard

Udsigten 33

7550 Sørvad

tlf.: 22 24 64 38

e-mail: anetteon@gmail.com 

Kasserer

Peder Kamstrup

Thusholtvej 2

7550 Sørvad

tlf.: 23 46 16 01

e-mail: ipkamstrup@gmail.com

Kirkeværge

Poul Erik Lauritsen

Møllevangen 16

7550 Sørvad

tlf.: 40 45 85 49

e-mail: else.poul@gmail.com

Kontaktperson

Ivan Thomsen

Udsigten 35

7550 Sørvad

tlf.: 40 32 16 93

e-mail: ivan.thomsen@mvb.net

Sognepræst

Morten Mouritzen

Præstevejen 5

7550 Sørvad

tlf.: 97 43 80 20

e-mail: mmo@km.dk

Medarbejderrepræsentant

Henning Stokholm

Kvædevej 7

7550 Sørvad

tlf.: 97 43 84 30

e-mail: vinding-kirke@mail.dk