Menighedsrådet består af 6 valgte medlemmer og sognepræsten, som er født medlem. Menighedsrådet holder alle sine menighedsrådsmøder i konfirmandlokalet og alle møder er offentlige og begynder kl. 19.00, hvis ikke andet er anført.

Kommende menighedsrådsmøder: 22/9; 26/10; 23/11.

I tilfælde af personfølsomme oplysninger send sikkert til menighedsrådet her ellers benyt nedenstående e-mail adresser.

Menighedsrådet søger hjælp

til forskellige opgaver i sognet. Vi har brug for:

  • en koordinator af julevandringen. Denne opgave presser sig på allerede i år.
  • en minikonfirmand-underviser/in-spirator til børnekirke. Denne opgave er fra næste år.
  • en redaktør til KirkeNyt.

Opgaverne kan tages op af en person, men kan også fordeles på flere. Tak om du, der læser dette, vil overveje, om det er dig eller én, du kender, der kunne tænke sig at stille sig til rådighed. Nærmere oplysninger om opgaverne og deres omfang og under hvilke vilkår opgaverne skal løses, kan fås hos sognepræst Morten Mouritzen.

Hilsen fra Vinding Menighedsråd

Næstformand og formand for kirkegårdsudvalget

Anette Overgaard

Udsigten 33

7550 Sørvad

tlf.: 22 24 64 38

e-mail: anetteon@gmail.com 

Kasserer

Peder Kamstrup

Thusholtvej 2

7550 Sørvad

tlf.: 23 46 16 01

e-mail: ipkamstrup@gmail.com

Kirkeværge

Poul Erik Lauritsen

Møllevangen 16

7550 Sørvad

tlf.: 40 45 85 49

e-mail: else.poul@gmail.com

Aktivitetskoordinator

Tanja Skærbæk Pedersen

Enghavevej 6

7550 Sørvad

tlf.: 29 80 45 39

e-mail: www.enghavevej6@mail.tele.dk

Kontaktperson

Ivan Thomsen

Udsigten 35

7550 Sørvad

tlf.: 40 32 16 93

e-mail: ivan.thomsen@mvb.net

Sognepræst

Morten Mouritzen

Præstevejen 5

7550 Sørvad

tlf.: 97 43 80 20

e-mail: mmo@km.dk

Medarbejderrepræsentant

Henning Stokholm

Kvædevej 7

7550 Sørvad

tlf.: 97 43 84 30

e-mail: vinding-kirke@mail.dk