Fødsel og faderskab

Hvis I ikke er gift, skal I lave en Omsorgs- og Ansvarserklæring senest 28 dage efter fødslen. Det gør I via www.borger.dk (under fanen "familie og børn").

Dåb

aftales med præsten.

Fotografering og videooptagelser

aftales med præsten.

Vielse

aftales med præsten. I samme forbindelse skal I via www.borger.dk udfylde en ægteskabserklæring, som kommunen herefter behandler og sender jer en prøvelsesattest i jeres eboks. Prøvelsesattesten er gyldig i 4 måneder. Pyntning af kirken aftales med graveren.

Dødsfald og begravelse

henvendelse til præsten og bedemandsforretningen. Gravstedet aftales med graveren.

Navneændring

gøres via www.borger.dk (under fanen "familie og børn"). Har I ikke MitID kan henvendelse ske til præsten.

Sognepræst Morten Mouritzen

Præstevejen 5

7550 Sørvad

97 43 80 20

mmo@km.dk

I tilfælde af personfølsomme oplysninger send sikkert til præsten her

Samtale og besøg

Ønsker du en samtale med sognepræsten, er du velkommen til at ringe når som helst, så vi kan aftale tid og sted. Ofte viser det sig, at en samtale under fire øjne kan blive til hjælp, når problemerne tårner sig op. Også efter gudstjenesterne er der anledning til at snakke med præsten. Præsten tilbyder også at oprette sorggrupper både for børn og voksne efter behov. Det kan være i forbindelse med dødsfald eller livstruende sygdom i familien.

Besøgsven

Drejer det sig mere om at få en besøgsven, så har menighedsrådet lavet en aftale med Røde Kors’ besøgstjeneste. Derfor er der følgende andre muligheder:

  • Har du brug for, og kunne du tænke dig at få besøg af en besøgsven en gang hver eller hver anden uge

  • eller kender du én, der kunne have glæde af en besøgsven

  • eller kunne du tænke dig at blive besøgsven og sprede glæde hos et andet menneske,

så kontakt områdeleder hos Dansk Røde Kors Sonja Sørensen sonjamerethe@gmail.com