Fødsel og faderskab

Hvis forældrene ikke er gift, sendes via den digitale selvbetjening på www.borger.dk (under fanen "familie og børn") en Omsorgs- og Ansvarserklæring til sognepræsten senest 14 dage efter fødslen.

Dåb

aftales med præsten.

Fotografering og videooptagelser

aftales med præsten.

Vielse

aftales med præsten. Pyntning af kirken aftales med graveren.

Dødsfald og begravelse:

henvendelse til præsten og bedemandsforretningen. Gravstedet aftales med graveren.

Navneændring

gøres via den digitale selvbetjening på www.borger.dk (under fanen "familie og børn").

Sognepræst Morten Mouritzen

Adresse

Præstevejen 5

7550 Sørvad

Telefon

97 43 80 20

e-mail

mmo@km.dk

I tilfælde af personfølsomme oplysninger send sikkert til præsten her

Samtale og besøg:

Ønsker du en samtale med sognepræsten, er du velkommen til at ringe når som helst, så vi kan aftale tid og sted. Ofte viser det sig, at en samtale under fire øjne kan blive til hjælp, når problemerne tårner sig op. Også efter gudstjenesterne er der anledning til at snakke med præsten.

Drejer det sig mere om at få en besøgsven, så har menighedsrådet lavet en aftale med Røde Kors’ besøgstjeneste. Derfor er der følgende andre muligheder:

  • Har du brug for, og kunne du tænke dig at få besøg af en besøgsven en gang hver eller hver anden uge

  • eller kender du én, der kunne have glæde af en besøgsven

  • eller kunne du tænke dig at blive besøgsven og sprede glæde hos et andet menneske,

så kontakt områdeleder hos Dansk Røde Kors Sonja Sørensen sonjamerethe@gmail.com