Ny klokkestol og aflastningsklokke til Vinding Kirke.

Ved provstesynet i 2015 blev der konstateret råd i vores gamle klokkestol (det bjælkeophæng klokken er installeret i!), og også i etagedækket, som stolen står på, og det i en sådan grad, at det blev ”synet ned”, dvs. at vi i menighedsrådet var nødt til at undersøge vores mulighed for at få en reparation sat i gang og finansieret.

Samtidig ønsker vi i lighed med de fleste andre kirker at installere automatisk ringning for at aflaste graveren og frigøre noget af hans arbejdstid til andre gøremål ved kirken.                                                                  

Det har været en lang bureaukratisk proces at komme dertil, hvor vi er nu, flere konsulenter har været inde over, for at vi kunne komme videre, men nu er vi efterhånden klar til at starte projektet op. Det viste sig, at vores eksisterende klokke er meget gammel – formodentlig fra 1200-tallet- og automatisk ringning kan være skadeligt i længden for de gamle klokker, så derfor installeres der en ekstra klokke til automatisk ringning (en såkaldt aflastningsklokke).

Processen bliver så som følger: Det gamle dæk udskiftes – en ny klokkestol bygges derpå med plads til vores gamle klokke + den nye aflastningsklokke med automatisk ringning.

Det betyder så også, at vi fremover ved særlige lejligheder har mulighed for at ringe med to klokker, idet den nye aflastningsklokkes tone bliver afstemt efter den gamle klokke.

Alt i alt en langvarig og kompliceret proces, som vi forventer kan starte op snarest.

Projektet er fuldt finansieret dels ved bevilling fra provstiet, og dels ved ansøgt og bevilget støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond.

Der forestår endnu en del bureaukrati, bl.a. opstartende møde med den valgte leverandør, og diverse fagkonsulenter, inden det praktiske og synlige arbejde kan begynde, formodentlig primo august.

Når arbejdet er afsluttet, regner menighedsrådet med at holde et ”åbent tårn” arrangement, hvor interesserede kan komme op og se resultatet, og få en orientering.

Med venlig hilsen                                                                                                                                                                                                                                                                          

Vinding Menighedsråd

Kirkeværge Poul Erik Lauritsen

 

Konkurrence

Hvad skal der stå på Vinding kirkes nye klokke?

Midt på klokken er der plads til en tekst. Det kan være et vers, en bibeltekst eller en tekst skrevet til netop denne klokke. Længden har ikke den store betydning, men et sted mellem en og fire linjer er meget normalt. 

Du kan evt. finde inspiration på klokkekonsulentens hjemmeside: http://www.kirkeministerietsklokkekonsulent.dk -  vejledning om klokkeindskrifter

Hvad synes du, der skal stå på vores klokke?

Send dit forslag til menighedsrådet senest 1. juni.

Hvis dit forslag bliver valgt, vinder du 2 flasker rødvin.

Inga Frøjk, Enghavevej 12, Sørvad, inga.froejk@gmail.com

 

At være ny i menighedsrådet.

Jeg blev spurgt, om jeg ville opstilles til menighedsrådet, og efter noget betænkningstid sagde jeg ja hertil. Jeg har så været medlem af Vinding Menighedsråd siden 1. søndag i advent; ca. 3 måneder.

Jeg har deltaget i 2 kurser og 2 møder, så det er selvfølgelig et begrænset erfaringsgrundlag at udtale sig på. Jeg må sige, det har været 3 lærerige måneder i et godt fungerende menighedsråd,  og med en dygtig medarbejderstab.

Som bekendt er det generelt svært at skaffe bestyrelsesmedlemmer til foreningsarbejde, og det samme er også gældende over det ganske land til menighedsrådene.

For mange virker et menighedsrådsarbejde som værende uinteressant og noget "støvet".

Sådan oplever jeg det slet ikke. Der er mange forskellige ting, vi skal tage stilling til, som har indflydelse på kirken og det liv, der er omkring kirken.

Hvad er vore opgaver i grunden? Det er følgende: Vi skal varetage sognets kirkelige og administrative anliggender, og vi skal virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Det vil sige, vi blandt også er personaleansvarlig for de ansatte, på nær præsten.

Tidligere menighedsråd har gjort meget for, at der er gode vilkår for det kirkelige arbejde. Det arbejde vil det nuværende menighedsråd gøre meget for at bevare og udvikle. Det vil jeg også gøre mit til. Har nogle gode ideer og forslag, er man meget velkommen til at kontakte et menighedsrådsmedlem herom.                                                                        

Ivan Thomsen

 

Sjælesorg på Nettet

Med folkekirkens nye tiltag, Sjælesorg på Nettet, sættes der fra 1. februar 2017 og de næste 3 år fokus på sjælesorg. Udover sjælesorgssamtale med sognepræsten, er det nu muligt også at kontakte en præst enten gennem chat eller samtale fra smartphone, iPad eller computer.

Man klikker sig ind på sjælesorg.nu og får dermed mulighed for en fortrolig samtale gennem chat med en præst. Både du og præsten er anonyme og samtalen bliver slettet.

Sjælesorg betyder omsorg for sjælen og en chat på sjælesorg.nu kan omhandle mange emner. Emnerne kan for eksempel være tab, sorg, mobning, kærlighed, om tvivl og tro, brud efter skilsmisse, ensomhed, præstations- og eksamensangst, følelsen af ikke at være god nok eller svære personlige valg.  

Projektet støttes over en tre-årig periode af Folkekirkens Fællesfond og landets ti stifter. Chatten er åben mandag – torsdag i tidsrummet 13:00 – 17:00 samt 19:00 – 22:30.

Det vil blive muligt at klikke sig ind på chatten, sjælesorg.nu, fra vores egen hjemmeside vindingkirke.dk                                                                                             Lone Christensen

 

Sognepræsten holder studieorlov

Jeg har fået studieorlov i september, oktober og november 2017. Mit studieprojekt handler om "arvesynd og farisæisme i Det nye Testamente". I perioden afløser Edith Mark, der har en baggrund som sygeplejerske og har skrevet en Ph.d. Hun har gennemgået et såkaldt § 2 forløb hos biskoppen, så hun kan blive ordineret og fungere som præst. Edith Mark har desuden været medlem af Etisk Råd.                                                                                                                           Morten Mouritzen