Takstblad

Priser - Klik på Takstblad for at finde takstbladet for Herning Provstierne

Graver

Henning Stokholm

Kirkegårdskontor

Præstevejen 2a

7550 Sørvad

97 43 80 63

vinding-kirke@mail.dk